Välkommen
Företaget
Kontakt
Verksamhetsområde
Hyresfastigheter
Försäkringsskador

Bjarne     070 - 527 39 70
Thomas  070 - 528 39 69

Barosens Byggnadstjänst AB kontakta @ barosenbygg.se

Hyresfastigheter

Fastighets AB Sjögränd äger fastigheterna S:t Görans Gränd 3-11 samt Nässelvägen 18 i Sigtuna

Fastighets AB Rapphönan äger fastigheterna Nässelvägen 2-16 i Sigtuna

Fastighets AB Klockgjutaren äger fastigheten Pilsbovägen 1 och 3 i Sigtuna 

Faktureringsadress: Jarlers väg 2, 193 40 Sigtuna 
Besöksadress: Pilsbovägen 1, Sigtuna 
 © Barosens Byggnadstjänst AB